1. O firmie
  2. Oferta
  3. Realizacje
  4. Referencje
  5. Kontakt

Nadzór budowlany

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę dopilnujemy prawidłowej realizacji inwestycji - od zgłoszenia rozpoczęcia robót do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W tym zakresie oferujemy: pomoc w wyborze wykonawcy, pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. W trakcie eksploatacji budynków i obiektów budowlanych wykonujemy przeglądy okresowe stanu technicznego i prowadzimy księgę obiektu budowlanego.
designed & powered by JUROM