1. O firmie
  2. Oferta
  3. Realizacje
  4. Referencje
  5. Kontakt

Świadectwa energetyczne

Od 1 stycznia 2009 na mocy Dyrektywy (2002/91/CE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej jakości energetycznej budynków wszystkie nowooddawane do użytku budynki oraz budynki i lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Certyfikat taki zawiera informacje o ilości energii (wskaźnik EP wyrażony w kWh/m2/rok) aktualnie zużywanej lub wyliczonej na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, chłodzenie, wentylację i oświetlenie. Świadectwo ważne jest 10 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat.
designed & powered by JUROM